ASTROLOGI RAPPORTER

FØDSELSHOROSKOP DE LUXE

PRØV AT FÅ LAGT HOROSKOP PÅ EN NY MÅDE!

Ønsker du virkelig at gå i dybden med dit horoskop, saa prøv min store horoskoptype, Fødselshoroskop de luxe! Dette horoskop er en mulighed for dig, der virkelig ønsker et indgaaende kendskab til dig selv og en deraf følgende mulighed for at skabe VIRKELIG forandring.

Horoskopet er en tre.-trins proces, hvor 1. trin giver dig en enestående mulighed for at kigge på dit eget livs faser – fra nu – og tilbage til din barndom.

For mange mennesker vil det väre første gang, de får mulighed for at gøre status over deres liv sammen med et indlevende og støttende medmenneske, der sätter deres oplevelser og erfaring i centrum for opmärksomheden.

Aarsagen til, at jeg ønsker at gennemgaa dit liv i bagläns räkkefølge, er den indsigt, at en kronologisk räkkefølge binder os til en årsags-virkning-forestilling og skaber den illusion, at det var omständighederne – eller andre mennesker – der var årsagen til at tingene gik som de gik. ” Først skete der det, så skete der det, og så skete der det. ”

Ved at turde kigge paa dit liv i bagläns räkkefølge får vi mulighed for at träde ud af den kronologiske årsags-virkning-sammenhäng og ind i en sfäre, hvor de dybere sammenhänge i begivenhederne gradvist åbenbarer sig – og en følelse af ansvar vågner ud fra erkendelsen: dybest set har jeg valgt alting selv, fordi det var det rette for MIG!

I 2. trin af processen begynder jeg så at inddrage de astrologiske erkendelser, der knytter sig til en grundig tolkning af dit horoskop (som jeg altid tegner op i hånden, undertiden flere gange)- sammenholdt med de detaljer fra dit levnedsløb, som har relevans for dét, du ønsker at arbejde på at forandre.

Jeg har udviklet denne tolkningsmetode gennem flere år og er kommet frem til, at den giver adgang til det, jeg kalder for “eksakte intuitioner”, nemlig der hvor tolkning af aspekter i dit horoskop smelter sammen med konkrete kendsgerninger fra dit liv – og dermed giver brugbare informationer, der passer på netop DIG.

Med denne fremgangsmåde sikrer du dig samtidig, at det astrologiske arbejde, der bliver gjort løbende i processen, også virkelig tager udgangspunkt i dig og dit liv. Paa denne måde åbenbarer den sandhed sig: fødselshoroskopet er et frø, og den väkst, der udfolder sig af dette frø er horoskop-indehaverens eget liv, som det folder sig ud over tid!

3. del af processen kan så – om du ønsker det – udmønte sig i konkrete handlingsforslag – terapeutiske og andre – til hvordan du kan skabe den afgørende forandring i dit liv, du önsker dig.

De indledende samtaler, som kan väre så mange, som vi behøver for at give et overblik over hele dit liv, foregår via messenger (min erfaring siger mig, at 2 samtaler er tilsträkkeligt for at nå dette mål).

Senere kan vi, hvis du ønsker det, mødes paa café til den/de sidste samtale(r), hvor den sidste gerne skulle sende dig videre i livet med fornyet mod til at møde den udfordring, tilvärelsen byder dig på. Jeg påregner et tidsperspektiv på tre maaneder for et sådant forløb, der er altså tid nok!

Min baggrund er et dybtgående gennem årene opbygget kendskab til lovmässighederne i menneskers biografi i de forskellige faser af denne. Samt naturligvis et indgående kendskab til astrologi med basis i en psykoterapeutisk-spirituel indstilling , som sigter mod individuation (at bryde uhensigtsmässige mønstre med henblik paa at opnå virkelig individuel realisation af dit potentiale). Samtidig kan vi komme ind på ting som karma og det spirituelle aspekt i dit horoskop, hvis du er åben for det. Med Saturn, tärskelvogteren, som den uomgängelige betingelse for, at spiritualiteten også virkelig faar jordforbindelse, nemlig igennem et ärligt kendskab til dig selv.

Se under https://astropeuten.com/ under vidnesbyrd fra nogen af dem, der har prøvet dette og andre af mine horoskoper:

“Tak for et virkeligt godt forløb, Lars! Du er meget inspireret og intuitiv som baade astrolog og menneskender, og virker til at have arbejdet uträtteligt for min sag! Jeg synes isär, at du har väret dygtig til at formidle dine tanker gennem eksempler, som har väret forståelige for mig personligt. Takket väre dig er jeg umiddelbart blevet bedre til at tage del i potentielt aggressive situationer og er “kommet ind i kampen”, som man siger. Det er også bemärkelsesvärdigt, at jeg tänker mere i muligheder fremfor begränsninger. Så tak! Jeg har allerede anbefalet dig til flere af mine venner
C. Fischer, Amager

“Jeg er helt sikkert et helt andet sted end da vi mødtes i august. Meget mere til stede i mig selv og bevidst om mig selv. Siger til og fra og er meget mere ärlig både overfor mig selv og andre. Jeg er dybt taknemmelig for den hjälp du har givet mig.”
C.K. Nielsen, Nöddebo

“Du er dybt professionel og faglig velfunderet. Du rammer utroligt präcist og når ind hvor andre ikke har väret. Det har väret enormt givende for mig – tak.”
Yvonne H., Horsens

“Endnu en gang tak for horoskoperne. De rammer virkelig i plet. Jeg er imponeret over, hvor seriøst du tager det hele. Jeg gaar lidt til og fra dem og fordøjer lige saa stille ..”
M. Spang Olsen, Hörsholm

https://astropeuten.com/product/foedselshoroskop-de-luxe/

3000 Dkr

Horoskoptyper

Professionelle Horoskop-tydninger

Du skaber selv dit eget liv. Fremtiden er ikke lagt fast, med mindre du forholder dig passivt. Så bliver du nemlig offer for omstændighederne. Hvis du derimod lever dit liv, så kan du selv være med til at skabe det. Astrologien kan give dig en større indsigt i dig selv, så du undgår de værste faldgruber i dit eget sind og begynder at leve mere opmærksomt. Dette vil næsten automatisk tiltrække det, der er godt for dig. Så astrologi handler altså ikke om at spå, men om at give dig bevidsthed om, hvem du er, så du selv kan skabe det, du virkelig ønsker.

Hvem er Jeg?

Lars Thor Smith,  freelanceforfatter, astrolog, digter , billedkunstner , musiker og eventyrer. 

Digte i Tidskriftet Hvedekorn 1985 og 1988. Debuterede i 2002 som skribent på det spirituelle webmagasin, Selvet,dk, hvor jeg blandt andet havde astrologibrevkasse under navnet “sardes”.  Adskillige astrologiske artikler i tidskrifter for astrologi, kultur og spiritualitet i Danmark og Norge. 

Siden 2008 fast tilknyttet Månedsbladet Stjernerne som skribent, siden 2012 tilknyttet astrologibladet Horoskopet og året efter tilknyttet det alternative tidsskrift Nyt Aspekt. 2014 endvidere tilknyttet Astrologisk Forum (Norge) og  kulturtidsskriftet, Cogito (Norge) . 

larsthorsmith

Vidnesbyrd

Astrologi diagrammer og horoskoper

At kaste sig ud i livets eventyr

Drømmer du om afgørende forandring, om at forlade det gamle og springe ud på tilværelsens dybder og måske tage den uddannelse som sportsdykker, operasanger eller TV-kommentator, der længe har ligget som en tillokkende, men skræmmende mulighed et sted i dit fremtidige liv ? Drømmer du om at kvitte rotteræset og tage på den trommerejse til Bali, du længe har drømt om ? Drømmer du kort sagt om at TURDE noget mere ? 

At blive set som den du er

Men mindre kan også gøre det, vi er alle på vej. Har du simpelt hen fornemmelsen af, at du ikke lever optimalt, kan astrologien være et effektivt redskab til at bevidstgøre mønstre, du sidder fast i.

Selv om du måske er pinligt bevidst om din problematik, kan det være forløsende af kunne sætte ord på den overfor en terapeut, der ved, hvad det drejer sig om, fordi han/hun kan se et præcist billede af det i dit horoskop. For mange vil det være første gang, de oplever at blive set og forstået fuldstændigt som de ER, uden dømmende holdning hos den, der ser. At blive SET vil også give dig mulighed for at vise dig som den, du egentlig er. Og er der andet, du egentlig skal i det her liv ? 

Livet skal leves forlæns, men forståes baglæns

Livet skal leves forlæns, hovedkulds, uden sikkerhedsnet skal vi kaste os ud i det!! Men alle mennesker har behov for at komme til klarhed over, hvad de har oplevet. Erfaringer er egentlig noget, vi først kan gøre, når vi tænker over vores oplevelser. Mange mennesker i dag lever desværre i en mellemtilstand, hvor de hverken rigtigt kommer ud i oplevelsen af livet eller ind i sig selv bagefter og fordøjer det, de har oplevet.

 Tænker man kun over livet, kommer man aldrig frem til at leve det, men hvis man aldrig vil se tilbage på det, man har oplevet, så drukner man på den anden side i en strøm af ydre oplevelser i den ydre verden. Her er astrologi glimrende som middel til virkelig at forstå det, man har oplevet, ikke bare med hjernen, men med hjertet! Der er ikke noget så saliggørende som virkelig at se tilbage på sit liv og komme til klarhed over den dybe meningsfuldhed i det, man har oplevet! I heldigste tilfælde kan man opleve selv de hårdeste tildragelser som dybt meningsfulde – set i den store sammenhæng, som f.eks. astrologi kan give.

Det handler om at blive bedre til at leve NU

Livsfølelsen mærkes stærkest midt i livets kaotiske NU, hvor fortid og fremtid smelter sammen i en vidunderlig enhed af samhørighed med alt levende. Horoskopet er et levende billede i tid af den, du er, og ligesom frøet udfolder det sig langsomt i tid – til det mægtige træ, der er dit liv.

 Så hvis ikke du er indstillet  på at rode rundt i barndomstraumer, du sikkert allerede er pinligt bevidst om, så kan det progressive horoskop hjælpe dig til større forståelse af din nuværende situation og de fremtidige tendenser, der får indflydelse på dit liv – med henblik på et mere bevidst ståsted i dit nuværende liv – og på at håndtere fremtiden bevidst. Som grundlag for en udarbejdelse af progressive eller prognostiske horoskoper anbefaler jeg dog altid, at du får lagt et fødselshoroskop (radix) først – da dette, som ordet radix, rod, antyder, er grundlaget for alle de andre horoskoper, der kan opstilles. Man kan sige det sådan: fødselshoroskopet er frøet til dèt liv, der har udfoldet sig til din biografi.Derfor: jo bedre astrologen – og du selv – forstår frøet, jo bedre vil I sammen kunne forstå, hvad der sker senere.

Astrologi er ikke spådomskunst men middel til selverkendelse

Mange mennesker tror, at astrologi handler om at spå om fremtiden. Vi er jo mennesker og vil gerne vide om der snart sker noget glædeligt i vores liv – en ny kæreste eller en pludselig lotto-gevinst eller lignende! I middelalderen fungerede astrologi ganske vist som spådomskunst, men det er ikke i overenstemmelse med moderne bevidsthed at fremstille fremtiden som om den på forhånd er fastlagt.

Du skaber selv dit eget liv. Fremtiden er ikke lagt fast, med mindre du forholder dig passivt. Så bliver du nemlig offer for omstændighederne. Hvis du derimod lever dit liv, så kan du selv være med til at skabe det. Astrologien kan give dig en større indsigt i dig selv, så du undgår de værste faldgruber i dit eget sind og begynder at leve mere opmærksomt. Dette vil næsten automatisk tiltrække det, der er godt for dig. Så astrologi handler altså ikke om at spå, men om at give dig bevidsthed om, hvem du er, så du selv kan skabe den fremtid, du virkelig ønsker.

Brug astrologien- og læg den så væk

Meningen med at få lagt et horoskop er ikke, at du skal blive en mental snakkemaskine, der lirer de astrologiske begreber af i en køre, der er til plage for dig selv om dine omgivelser. Faren for at bruge astrologien til at intellektualisere dit liv til døde i stedet for at leve er absolut til stede, idet astrologien i sig selv udgør et enormt mentalt system, der nemt kan komme til at skygge for livet.

Jeg anbefaler derfor, at du, når du har gennemgået en astrologisk session hos mig og fået lagt dit horoskop, evt. læser det grundigt igennem 3 gange og/eller mediterer på det, du oplever er vigtigt for dig – og derefter lægger det væk og går ud i dit liv og tager så grundigt ansvar for det, som du overhovedet kan. Du vil så ofte opleve, at det tilegnede astrologiske indhold lever videre i dig, indtil du får behov for at tage horoskopet eller dine notater frem igen. Astrologien kan ikke hjælpe dig med at leve livet, men fortælle dig, hvorfor du måske ikke gør det optimalt – eller hvordan du kan gøre det med større tilfredsstillelse for dig selv og andre.

Astrologi - videnskaben om livets poesi

Mange spørger om astrologi er en videnskab. Jeg ville svare på det spørgsmål ved at sige, at astrologi er videnskaben om livets poesi.

For mig opstår den virkelige astrologi i det område, hvor følelsen bliver sig selv var og finder sit udtryk. Dette indebærer intet andet end erkendelsen af, at vi både har ret og pligt til at skabe vores liv selv, i stedet for at lade det diktere af den ydre verdens love. Sagt på en anden måde: Vi har en indre sandhed, som vi hverken kan eller skal underkaste andres opfattelse. 

Jeg har selv været igennem en del af de kriser, sammenbrud og forvandlingsprocesser, som min alder muliggør, og som din astrolog vil det være min fornemste pligt på varsom og indfølende måde at forsøge at vise dig , hvordan din indre sandhed taler udfra dit horoskop, og hvordan du har din egen vej at gå – hvis du tør! Tør du ?

Det er ikke noget for mig!

Nå det mener du ikke ??? Alle mennesker ønsker dybest set KÆRLIGHED, og derfor kan al den snak om at åbne sit hjerte og leve livet føles som en bebrejdelse, der får en til at lukke sig endnu mere ind i sneglehuset.

Men sagen er, at vi alle kan have dage, hvor vi har det som onkel Joachim, men at det ikke er ens humør, det drejer sig om, når man vil udvikle sig, men beslutningen om at gøre det!

Jeg ser som regel 3 kategorier af mennesker i forbindelse med henvendelser om at få lagt horoskop.

1. dem der siger ” det kunne være sjovt at få lagt sit horoskop”

2. dem der siger “jeg har lyst til at få lagt mit horoskop”

3. dem der VIL have lagt det og også får det gjort, fordi de vil videre i livet for enhver pvis. 

Hvis du er i tvivl, om astrologi er noget for dig, så kig på næste del af min hjemmeside, hvor du kan få noget at vide om alle de mange spændende horoskoptyper, jeg tilbyder.

Måske er der netop én til dit behov!

Abonner på astropeutens nyhedsbrev og modtag nye artikler af Lars Thor Smith og “aktuelt”, samt særlige astrologi-tilbud direkte til din mailbox

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakt

Vi er ikke omkring lige nu. Men du kan sende os en email, og vi kommer tilbage til dig, så snart som muligt.

Sending

©2020 Lars Thor Smith Website by  Virtuous Circle

Log in with your credentials

Forgot your details?