Vi har netop oplevet Fuldmåne den 3., der var såkaldt supermåne. Ved supermånen ser vi en fuldmåne, der ligger tættere på Jorden end ellers, nemlig i den del af Månens ikke helt cirkulære bane om jorden, der ligger tættest på jorden, såkaldt perigæum. Fuldmånen dennegang befandt sig nøjagtigt 357.987 km fra Jorden.  Apogæum kaldes den del af Månens bane, der ligger fjernest fra jorden. Den tætteste perigæum i 2017 var den 26. maj, hvor Månen var 357.207 km fra jorden, og den fjerneste  apogæum sker den 19. december, hvor afstanden er 406.603 km. Vi ser altså en afstand på omkring 50.000 km mellem Månens tætteste og fjerneste position fra Jorden. På billederne kan man se den interessante størrelsesforskel imellem en perigæum-  og en apogæum-fuldmåne, ca. 12 procent.

Ved fuldmåne samarbejder Sol og Måne så at sige, og det er af den grund, at vandstandsforskellen imellem ebbe og flod er størst på dette tidspunkt, og dette er sandsynligvis stærkere ved supermåne.

Fuldmåne drejer sig om fuldstændig bevidsthedsklarhed, næsten som om vi fra Nymåne har fået sat en ny spole film – eller DVD – i filmholderen/PC èn og først ved fuldmåne er klar over, hvad filmen handler om. I Vesten har vi fået den mærkelige forestilling, at de fleste uheld sker ved Fuldmåne, måske fordi vi lever i så udadvendt en kultur. Mens det i Østen, f.eks. indenfor buddhismen, faktisk er fuldmånens bevidsthedselement, der er det væsentligste.

Vi havde altså fuldmåne i begyndelse af december, hvilket falder i 1. adventsugen. I traditionel mysterietradition handlede adventsugerne om at udvikle bestemte egenskaber, såkaldte dyder. Den første dyd kaldtes “Retfærdighed” og blev i Antikken set som en evne til fuldstændigt uselvisk at underkaste sig skæbnelovene. Dette var en prøve, der især havde med den fysiske virkelighed at gøre – neofytten skulle bevise sin beskedenhed overfor de evige love i universet og bruge denne beskedenhed til at indføje sig i samfundets, menneskehedens og kosmos` større love. Disse prøver  har en pendent i kristendommens fristelseshistorier. Så hvis nogen i denne uge forsøger at bilde dig ind, at mennesket lever af brød alene, så er der grund til at være skeptisk! Dette er nemlig ikke udtryk for beskedenhed, men det modsatte!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2020 Lars Thor Smith Website by  Virtuous Circle

Kontakt

Vi er ikke omkring lige nu. Men du kan sende os en email, og vi kommer tilbage til dig, så snart som muligt.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?